Regionaal Erfgoeddepot Potyze

Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze biedt een oplossing voor de depotnoden van erfgoedcollecties in de CO7-regio.

Samen sterk met erfgoed

Foto Ingang ErfgoeddepotHet Regionaal Erfgoeddepot Potyze is een gezamenlijk depot voor verschillende collecties (erfgoedobjecten, architectonische restanten en archeologische opgravingsarchieven) van verscheidene erfgoedbeheerders (professionele musea, gemeenten, kerkfabrieken tot vrijwillige erfgoedverenigingen en privé-eigenaars) uit de regio. Het depot wordt voor de helft gebruikt voor de collecties van Stad Ieper en de andere helft is bestemd voor collecties uit de regio.

Er zijn geklimatiseerde ruimtes en aangepaste bewaarsystemen per materiaalsoort (metaal, textiel, hout, aardewerk en bouwmaterialen, schilderijen enz.). De toestand van het erfgoedobject wordt gestabiliseerd en de levensduur hierdoor verlengd volgens de principes van preventieve conservatie.

Daarnaast is het een nood- en transitdepot voor tijdelijke bewaring (ramp, dringende restauratie, overlijden eigenaar of stopzetting van erfgoedvereniging enz.). Er zullen geen archiefcollecties of documentaire collecties worden opgenomen gezien de functie die het Stadsarchief Ieper vervult.

 

Werkingsgebied

Kaart werkingsgebied ErfgoeddepotHet werkingsgebied omvat in eerste instantie de Zuidelijke Westhoek, meer bepaald het werkingsgebied van CO7: Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Vleteren, Heuvelland, Mesen en Langemark-Poelkapelle. Erfgoedcollecties die afkomstig zijn uit de Zuidelijke Westhoek of er een link mee hebben kunnen er bewaard worden. In tweede instantie staat het erfgoeddepot open voor erfgoedcollecties uit de ruimere regio.

 

 

 

 

 

 

Over het erfgoeddepot

 

Het depot is een ontwerp van Claeys / Haelvoetarchitecten uit Kortrijk. Het  gebouw is gerealiseerd volgens het Deens Model, een energiezuinig concept met een vernieuwend klimatisatiemodel. Er werd een geïsoleerde en luchtdichte buitenschil geplaatst boven een niet geïsoleerde vloer. De vloerplaat dient als een natuurlijk buffer, waardoor extra verwarming of koeling en dure klimaatinstallaties overbodig worden. Het gebouw is 46 op 30 meter groot en bestaat uit twee bouwlagen.

  • 2.000 m² bewaarruimte: naast drie depotruimtes ook een koelcel, een ruimte voor de bewaring van objecten uit metaal, een wapenruimte, enz.
  • 800 m² functionele ruimtes: een kantoor, een quarantainelokaal, een behandelingsruimte en een atelier.

De Provincie West-Vlaanderen kreeg in mei 2017 de ‘Publica Award’ in de categorie ‘technisch meest vernieuwende, openbare bouwwerk’ voor het Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Ieper. Beeldend kunstenaar Stéphanie Leblon maakte een kunstwerk voor het erfgoeddepot: het drieluik “Liquid Times”.

Meer dan een opslagplaats

Het erfgoeddepot is geen ‘afgesloten kluis’. Er wordt gestreefd naar een dynamisch depotbeleid waarbij via bruiklenen of herbestemmingen de erfgoedobjecten onder de aandacht gebracht worden. De digitale registratie en inventarisatie gebeurt via de databank, online opzoekbaar via erfgoedinzicht.be. Het depot staat open voor stage en onderzoek en er wordt een vrijwilligerswerking opgezet. Daarnaast wordt het regionaal netwerk van professionele en vrijwillige erfgoedbeheerders verder uitgebouwd om uitwisseling van kennis en expertise over behoud en beheer te stimuleren.

Voorwaarden voor opname

Binnenaanzicht rekken Erfgoeddepot PotyzeHet Regionaal Erfgoeddepot Potyze neemt enkel objecten, collecties of ensembles in bewaring voor zover volgens specifieke opname -en aanleveringsvoorwaarden. De erfgoedobjecten blijven altijd het strikte eigendom van de eigenaar. Per m2 ingenomen opslagsysteem bedraagt de gebruiksvergoeding € 6,00/maand voor steden en gemeentes tijdens het eerste kalenderjaar. Privé-eigenaars betalen € 12,00/maand tijdens het eerste kalenderjaar.

Partners

CO7 is sinds 2010 betrokken bij de regionale depotwerking die ontwikkeld wordt in de Zuidelijke Westhoek. Dit gebeurt samen met de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Ieper.


Contactpersonen