Inventaris versus beschermd

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed biedt je een overzicht van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Binnen het werkingsgebied van CO7 staan er zo’n 4000 items op de Inventaris Onroerend Erfgoed! Via het geoportaal kan je op de kaart zoeken naar verschillende items, of je kan via het formulier ook zeer gericht zoeken.

Opname in de inventaris betekent niet dat het item ook automatisch beschermd is!

Bij een vastgesteld item op de inventaris moet men rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen die verschillen naargelang de inventaris. Zo heb je voor de sloop en functiewijziging van een item in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed een vergunning nodig.

Bij beschermingen zijn veel meer rechtsgevolgen van kracht dan bij een opname in een vastgestelde inventaris. Voor heel wat ingrepen aan een beschermd onroerend goed heb je een vergunning nodig. Er kunnen premies bekomen worden voor de zorg van beschermd erfgoed.


Contactpersonen