Steen- en buizenbakkerij Dumoulin

De bakkerij in Wijtschate is een zeer waardevolle getuige van de industriële activiteit in de Zuidelijke Westhoek. Naast ander bedrijfserfgoed dat er bewaard is gebleven, zoals machines en gereedschap, springt vooral de Hoffmann ringoven in het oog.

De site, die tot 2000 beschermd was, werdmeer toegankelijk gemaakt via

  • rondleidingen op Open Monumentendag i.s.m. Jan Dumoulin en Philippe Mingels
  • een bedrijfs-historisch onderzoek door het Liberaal Archief/Liberas
  • een restauratie- en herbestemmingsoefening door de studenten van het Raymond Lemaire Centre (KU Leuven)

Meer info over de Steen- en buizenbakkerij Dumoulin: https://steenbakkerijdumoulin.org/home/historiek/

Filmpjes

Dit project kwam tot stand met medewerking van volgende partners: